గుంటూరు నగరానికి స్వచ్ఛ గుంటూరు మార్చడానికి ….

News

గుంటూరు నగరానికి స్వచ్ఛ గుంటూరు మార్చడానికి హోటల్ మానేజిమెంట్స్, స్వీట్ షాప్ మరియు టీ స్టాల్స్ అందరు తమ బాధ్యత గా తమ వ్యాపారాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను తమ వంతుగా జాగ్రత్తగా డంప్ చేసి నగరానికి స్వచ్ఛ గుంటూరు చేయాలనీ కోరారు.ప్రతి యొక్క షాప్ రేటింగ్ ఉంటుదని అన్నారు ఈ వ్యవస్థ నగరపాలక సంస్థ ఉంటుందని మరియు అలా చేయని యడల శిక్షలు కటినంగా ఉంటాయని గుంటూరు కలెక్టర్ ఐ శామ్యూల్ఆనంద్ తెలిపారు..
ఈ కార్యక్రమంలో
గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ శామ్యూల్ ఆనంద్,
గుంటూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ అనురాధ , ఆర్ డి, శ్రీనివాసులు, జిల్లా మునిసిపల్ కమిషనర్ లు, మరియు ప్రజారోగ్య అధికారులు పాల్గున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *